Galleri Uggerby Galleri Uggerby

Uggerby: Tolstrupvej 1· Uggerby· 9800 Hjørring Tlf. 98 97 51 41
 
Lønstrup: Strandvejen 89· Lønstrup· 9800 Hjørring· Tlf. 40 52 51 42
 
Lone Mørkøre - FÆRØERNE: J5. Færøsk lys, 20 cm x 20 cm

J5. Færøsk lys

 
Forrige billede: J11. Færøsk Lys Til oversigt over Lone Mørkøre - FÆRØERNEs værker Næste billede: J8. Færøsk Lys